Duurzaam

Duurzame installaties van Grotenhuis Bussum

Grotenhuis Installatie Buro verzorgt naast cv-ketels, loodgieterswerk en elektra, duurzame installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilersystemen. We gaan met onze tijd mee en volgen de technologische ontwikkelingen op de voet.

Zonnepanelen met hoog rendement

Zonnepanelen zijn één van de meest renderende investeringen die u op dit moment kunt doen. Afhankelijk van de ligging en helling van uw dak, kunt u zonnepanelen terugverdienen in 7 tot 8 jaar. Daarnaast draagt u, met zonnepanelen, bij aan een duurzaam milieu en klimaat. Wij werken met kwalitatief hoogwaardige zonnepaneelsystemen en omvormers. De energie die u tijdens zonnige dagen te veel produceert, geeft u aan het openbare elektriciteitsnetwerk en kunt u op een later moment, als er minder zon is, terug ontvangen. Dat principe heet salderen. U kunt de betaalde btw op de zonnepanelen van de belastingdienst terugkrijgen. Heeft u daar hulp bij nodig of wilt u een berekening van een zonnepaneleninstallatie, dan helpen wij u graag.

Huizen_Zwarte_ZP_web

Wat is een warmtepomp?

Het principe van een warmtepomp kennen we allemaal, een koelkast is namelijk een warmtepomp. De warmtepomp in de koelkast onttrekt warmte aan de binnenkant en geeft deze af aan de achterkant. Een warmtepomp voor een huis doet hetzelfde. Ze onttrekt warmte aan de buitenlucht/grond en geeft deze binnen af. Het is belangrijk om het huis eerst te isoleren en enkel glas te laten vervangen, voordat een warmtepomp geïnstalleerd wordt. Goede isolatie kunt u vergelijken met een koelkast waarvan de deur op een kier staat. Die koelkast gebruikt onnodig veel stroom om het binnen koud te houden. Zo geldt dat ook voor een woning. Als de warmte door slechte isolatie makkelijk naar buiten kan, dan moet de warmtepomp onnodig hard werken en verbruikt dan veel energie, elektriciteit. Omdat een warmtepomp elektriciteit gebruikt, is het interessant om ook deze stroom duurzaam op te wekken met zonnepanelen.

Grondgebonden warmtepomp

De warmtebron bij dit type bestaat uit een buizensysteem dat in de bodem ligt en heet daarom een grondgebonden warmtepompsysteem. In de meeste gevallen wordt een verticale bron geboord. De warmtepomp onttrekt warmte aan de grond en geeft deze binnen af aan de lage temperatuurverwarming. Het kan ook worden gebruikt voor warm tapwater. In de zomer kan dit type warmtepomp het huis koelen. Hierdoor wordt de bron ook geregenereerd. Regenereren betekent dat de warmte in de zomer terug de bron in gaat, en dat deze warmte in de winter weer uit de bron wordt gehaald. Op deze manier verbruikt de warmtepomp de minste energie. De investering van een grondgebonden warmtepomp is hoger dan bij andere typen warmtepompen. Hier staat tegenover dat met grondgebonden warmtepompen de beste prestaties worden behaald.  Er is bij dit type warmtepomp een eigen stuk grond nodig waar de bron kan worden geslagen.

Lucht-water warmtepomp

De lucht-water warmtepomp is een type dat warmte uit de buitenlucht wint, om daarmee het huis te verwarmen. De warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht en overgedragen aan vloeistof. Binnen wordt de warmte van de vloeistof afgegeven aan de lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Net als bij grondgebonden warmtepompen, kan de warmte worden gebruikt voor warm tapwater. Het nadeel van dit type is dat het apparaat, dat buiten staat, geluid maakt. Het voordeel is dat dit type goedkoper is dan een grondgebonden warmtepompsysteem.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepompsysteem is een goed alternatief als het huis niet volledig door een warmtepomp kan worden verwarmd. Bij dit systeem blijft de cv-ketel een rol spelen op koude dagen. Zodra het te veel energie kost om de warmtepomp het huis te laten verwarmen, dan springt de cv-ketel bij of neemt het zelfs helemaal over. Zo bent u te allen tijde verzekerd van een aangenaam binnenklimaat en bespaart u energie. Is het huis redelijk goed geïsoleerd, dan past de hybride warmtepomp waarschijnlijk in uw woning.

Zonneboilersysteem

Een zonneboilersysteem bestaat uit collectoren die er uit zien als zonnepanelen, en een boiler. Door de collectoren die op het dak liggen, stroomt een vloeistof die wordt verwarmd door de zon. Die vloeistof wordt rondgepompt en geeft de warmte af aan de boiler. Dit water wordt gebruikt voor warm tapwater. In principe kan het ook worden gebruikt voor lage temperatuurverwarming, maar dat gebeurt zelden. Als zomers de zon schijnt, dan is de opbrengst van een zonneboilersysteem het hoogst, maar dan staat uw verwarming waarschijnlijk uit. Maar ook in de winter, als het koud is en de zon schijnt, dan levert het systeem een goede hoeveelheid warm tapwater. Een zonneboilersysteem geeft het beste rendement in huishoudens waar veel warm water wordt gebruikt, zoals bij grote gezinnen.

WTW- ventilatie

Ventilatie met een WTW(WarmteTerugWin)-unit is een duurzaam ventilatiesysteem. Naast afvoerkanalen, zijn er ook toevoerkanalen die naar de verschillende ruimtes in de woning gaan. Lees meer over ventilatie met WTW-unit bij ventilatie

Heeft u vragen over de duurzame mogelijkheden en wilt u weten of uw huis geschikt is voor een duurzame installatie, neem dan contact met ons op.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies.